Viking Riksförbundet för Hjärt-Lungtransplanterade

Viking samlar personer som väntar, eller genomgått hjärt- och/eller lungtransplantationer, och deras närstående. Vi är en medlemsorganisation i Riksförbundet HjärtLung.