Vikingfonden

Vi tar tacksamt emot bidrag till forskning och annan verksamhet som gagnar utveckling av hjärt- och/eller lungtransplantationer i Sverige.

Ge en gåva till minne eller högtidsfirande

Bankgiro 5082-8268

Märk insättningen med namn och ändamål. Utdelning ur fonden sker genom årlig utlysning av medel i enlighet med fondens syfte. Fondens ändamål är till verksamhet som gagnar utveckling av hjärt- och lungtransplantationer i Sverige.

Min gåva

Nu kan du enkelt ge en gåva till VIKINGFONDEN i samband med högtidsdagar eller till minne av bortgångna genom att VIKING är ansluten till MIN GÅVA. Läs mer på mingava.se eller ge en gåva direkt till VIKINGFONDEN här.

PRESSMEDDELANDE 2022-03-13

Första anslaget utdelat ikväll från VIKING-fonden för forskning om förbättrade metoder för att förutse och förhindra avstötning efter transplantation!

Riksföreningen VIKING för hjärt-lungtransplanterade har i många år haft en vilande stödfond, som nu för första gången ikväll vid föreningens årsmöte, kunnat dela ut ett anslag om 60 000 kr till två forskare vid Artificiell intelligens och bioinformatik inom thoraxkirurgisk vetenskap på Medicinska fakulteten, Institutionen för Translationell Medicin, Lunds universitet, nämligen Dennis Medved och Johan Nilsson (se mer information om dem nedan).

Motiveringen från VIKING-fondens styrelse lyder:

”Dennis Medved och Johan Nilsson forskar på nyttjandet av AI (artificiell intelligens) genom tekniker för maskininlärning, som kan förbättra metoden endomyokardiell biopsi (EMB) som är den etablerade standarden för att diagnosticera akut cellulär rejektion (ACR). Variansen minskar och kvaliteten ökar därmed på bedömningarna.

Mellan 30-40 procent av nytransplanterade drabbas av en rejektion under första året efter transplantationen. Att bättre kunna förutse och identifiera tendenser till rejektion tidigare, är till gagn för både patienten och vården så rätt behandling kan sättas in.”

Vi är mycket glada över att kunna stödja om än med en mindre summa, den viktiga forskning som bedrivs om transplantation, säger Penilla Gunther, avgående ordförande i VIKING, och därmed belysa vikten av utveckling på området.

Många tror att allting är löst genom att en person fått ett nytt organ och inte längre lider av den tidigare sjukdomen som orsakade behovet av en transplantation, men då börjar en ny resa med nya insatser i vården, avslutar Gunther.

Presentation av pristagarna

Dennis Medved, PhD, biträdande forskare https://portal.research.lu.se/sv/persons/dennis-medved

Johan Nilsson, universitetslektor, överläkare, specialistläkare, Professor, PhD, Thoraxkirurgi, hjärt- och lungtransplantation, forskargruppschef.
https://portal.research.lu.se/sv/persons/johan-nilsson-4

Rubriken för deras ansökan till VIKING-fonden löd ”Klassificera rejektion efter hjärttransplantation på biopsibilder med hjälp av djup maskinlärning”.

För mer information

Penilla Gunther (avgående ordförande som byter plats med Anette von Koch som varit vice ordförande) Mobil 0708-736344 eller mail penilla.gunther@penilla.se.

Anette von Koch (ny ordf fr o m årsmötet) Mobil 0708-723542, mail anette.vonkoch@telia.com.

© Copyright - Viking