Om oss

Viking är en oberoende och rikstäckande patient- och intresseförening för hjärt- och lungtransplanterade. Föreningens mål är i första hand att ge stöd i samband med transplantation till såväl patienter som anhöriga.

Medlemskap

Vi välkomnar dig som medlem som:

 • väntar på nytt hjärta eller lunga,
 • redan är transplanterad,
 • är anhörig till väntande eller transplanterad,
 • vill stödja och ta del i föreningens verksamhet.

Föreningens mål är att i första hand att ge stöd i samband med transplantation till såväl patient som anhörig. Vi arrangerar symposier och skaffar information i ämnen som är viktiga för medlemmarna. Vi arbetar också med förebyggande och hälsofrämjande verksamhet och deltar i internationella arrangemang för transplanterade.

Viking bildades 1984. Namnet associerar till vikingarna som drog västerut för att söka lyckan. De första transplantationerna på svenskar gjordes i USA och Storbritannien.

Idag görs hjärt- och/ eller lungtransplantationer i Göteborg och Lund.

Välkommen att bli medlem!

Medlemskapet tecknas via Riksförbundet HjärtLungs webbplats. Under rubriken ”Jag vill bli” i registreringsformuläret väljer du alternativet:
Medlem i en ansluten medlemsorganisation

och därefter väljer du:
Viking Riksföreningen Hjärt- och Lungtransplanterade.

Du är varmt välkommen att kontakta oss om du behöver hjälp.

Vill du ge en gåva till Vikings stöd- och minnesfond?

Bankgiro till fonden är 5082-8268.

Fondens ändamål är till verksamhet som gagnar utveckling av hjärt-och lungtransplantationer i Sverige. Medel ur fonden får utnyttjas som ekonomiskt stöd eller stipendier till medlemmar för att möjliggöra deltagande vid Vikings olika arrangemang.

Vikings mål

Föreningens mål i samband med transplantation är att

 • Ge stöd till patienter och anhöriga
 • Sprida information om hur det kan vara att genomgå en transplantation
 • Förmedla kontakter till andra medlemmar i samma situation

Men också att

 • Ge information om vikten av organdonation
 • Medverka till goda livsvillkor för transplanterade i vården, samhället och genom arbete för ökad forskning och utveckling kring metoder och behandlingar
 • Delta i samhällsdebatten genom att svara på remisser, medverka på seminarier och i media med mera

Mötesplatser

 • Vi arrangerar medlemsträffar både digitalt och fysiskt där inbjudna föreläsare talar om aktuella ämnen som rör transplanerade och deras anhöriga.
 • Vi finns på Facebook med en öppen sida för alla, och även med en grupp endast för medlemmar i VIKING, där frågor kan ställas, man kan få råd och stöd från andra i samma situation.
 • Årsmötet ger tillfälle till ökad information och kunskap genom föredrag och gemenskap med transplanterade och närstående.

Samarbete med andra

VIKING är medlem i paraplyorganisationen Livet som Gåva, där både patientorganisationer och vårdprofession arbetar tillsammans för ökad
organdonation och kunskap kring transplantationer.

Vi arbetar även med förbyggande och hälsofrämjande verksamheter och deltar i internationella arrangemang såsom EHLTF, (European Heart and Lung Transplant Federation), där vi är medlemmar.

Vart annat år arrangerar EHLTF idrottsspel där föreningen organiserar ”Team Sweden´s” deltagande. Men vi samarbetar även med organisationen Transplant Sweden (Idrottsföreningen för Transplanterade) organiserar det svenska deltagandet i World Transplant Games, WTG.

VIKING har ett nordiskt samarbete med våra systerorganisationer för hjärtlungtransplanterade, där möte i något av länderna anordnas vartannat år.

© Copyright - Viking